Rekrutacja

Rekrutacja 2017/2018

Kryteria oraz warunki przyjęcia do Przedszkola Niepublicznego "Miś" w Szczecinku

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw

Rozporządzenie Ministra Edujacji Narodowej

Do pobrania: 

- oświadczenie nr 1

- oświadczenie nr 2

- oświadczenie nr 3

- oświadczenie nr 4

- wniosek przyjęcia dziecka do przedszkola

- zarządzenie

- uchwała

- zadania komisji rekrutacyjnej

Przypisy końcowe:

1)Dane osobowe kandydatów przyjętych do przedszkola, zgromadzone w celu postępowania rekrutacyjnego są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu w którym dziecko uczęszcza do placówki.

2)Dane osobowe kandydatów nieprzyjętych zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowywane w przedszkolu przez okres roku.

Kontynuacja wychowania przedszkolnego

Rodzice dzieci uczęszczających do Przedszkola Niepublicznego „Miś”, składają na kolejny rok szkolny Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnegow terminie od 22.02.2016 do 28.02.2016 roku.

- deklaracja o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w Przedszkolu Niepublicznym "Miś" B. Kawczyńska, M. Wiórek S. C. w Szczecinku

Centrum Edukacji Ekologicznej Szczecinek Poradnia Szczecinek Juchowo Farm Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl