×
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "MIŚ"

Kadra

Dyrektor mgr Bożena Kawczyńska

 

Dyrektor mgr Marta Wiórek

 

Zastępca Dyrektora ds. Nadzoru Pedagogicznego

mgr Marzena Nowik

 

Zastępca Dyrektora ds. pomocy 

psychologiczno - pedagogicznej

mgr Dorota Bąk-Jóźwiak

 

 

 

REJESTR KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH NAUCZYCIELI ROK SZKOLNY 2017/2018

 

Lp.

 

 

Imię i nazwisko

 

Wykształcenie

 

Stopień awansu zawodowego

 

Kursy

 

1.

 

 

Izabela Krzykanowska

 

*Studium nauczycielskie

 

nauczyciel mianowany

 

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Gimnastyka korekcyjno-wyrównawcza

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

 

2.

 

 

Małgorzata Czeluścińska

 

*Studium nauczycielskie

 

nauczyciel

mianowany

 

*kurs- Terapii Pedagogicznej

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza  zachowania- metoda behawioralna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs Oligofrenopedagogika

 

3.

 

 

Gut Danuta

 

*Studium nauczycielskie

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

 

 

nauczyciel mianowany

 

*kurs- Glottodydaktyka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

* trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs dla kierowników wycieczek

*kurs: niepełnosprawność społeczna czyli zespół Aspergera i zaburzenia pokrewne

*kurs: Radzenie sobie z trudnymi zachowaniami u dzieci z zaburzeniami rozwoju

*VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm-efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”.

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

4.

 

 

Anna Sikorska- Staciwa

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr pedagogiki wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

* studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

 

nauczyciel mianowany

 

*certyfikat języka angielskiego st.I

*kurs –Pierwsza pomoc przedmedyczna

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania – metoda behawioralna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs języka angielskiego

 

5.

 

 

Joanna Bieniek

 

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*mgr  pedagogiki

*studia podyplomowe: Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Tyflopedagogika

 

 

nauczyciel

mianowany

 

*praca nad dziećmi z zaburzeniami ADHD

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs- Czytanie i pisanie pismem punktowym L.Braille’a

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

6.

 

 

Anna Szwedowicz

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr  pedagogiki

*studia podyplomowe- Logopedia

*studia podyplomowe:

Oligofrenopedagogika

*studia podyplomowe: Wczesna interwencja logopedyczna

*studia podyplomowe: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

 

nauczyciel mianowany

logopeda

 

 

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Makaton-znaki manualne i symbole

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

7.

 

 

Justyna Kowal

 

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*mgr psychopedagogiki

* studia podyplomowe: Nauczanie języka angielskiego we wczesnej edukacji

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*certyfikat języka angielskiego UNIVERSITY of CAMBRIDGE B1 ESOL

 

*certyfikat języka angielskiego Cambridge Enlish  First  Certificate in English B2

 

8.

 

 

Anna Kiełbowska

 

*mgr pedagogiki zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

*studia podylomowe:

Oligofrenopedagogika

*studia podypomowe: Tyflopedagogika

 

 

nauczyciel mianowany

 

*trzystopniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs języka migowego

 

 

9.

 

 

Iwona Podgórska

* mgr edukacji wczesnoszkolnej i wychowania przedszkolnego

*Liceum medyczne

*licencjat z pedagogiki wczesnoszkolnej z przedszkolną

*studia podyplomowe: Oligofreno pedagogika

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Kinezjologia Edukacyjna

*trzystopniowy kurs- stosowana analiza zachowań- metoda behawioralna

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

 

 

10.

 

Kornelia Raddatz

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*mgr wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego

*mgr wczesnego wspomagania rozwoju dzieci

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs języka migowego

 

 

11.

 

Adrianna Szulc

 

*licencjat z pedagogiki z wychowaniem przedszkolnym i edukacją wczesnoszkolną.

*mgr Oligofreno-pedagogiki

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

 

 

 

12.

 

Marzena Nowik

 

*licencjat z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej z promocją zdrowia

*mgr pedagogiki wczesnoszkolnej i przedszkolnej z terapią pedagogiczną

*studia podyplomowe: Logopedia

 

nauczyciel mianowany

 

*kurs- dla kierowników wycieczek

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs: Czytanie i pisanie pismem punktowym L.Braille’a

 

 

13.

 

Dorota Bąk-Jóźwiak

 

*mgr psychologii

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju

 

 

 

 

 

psycholog

 

Stosowana Analiza Zachowania

* trzystpniowy kurs- Stosowana analiza zachowania- metoda behawioralna

*staż w Instytucie Wspomaganiu Rozwoju Dziecka

*kurs- Pierwsza pomoc przedmedyczna

*VII Międzynarodowe Sympozjum Naukowe „Autyzm-efektywne sposoby uczenia w praktyce i badaniach”.

 

14.

 

Podgórska Agata

 

*licencjat z wychowania w przedszkolu i edukacji wczesnoszkolnej

*studia podyplomowe: Wczesne wspomaganie rozwoju i edukacja dzieci z autyzmem z elementami integracji sensorycznej

*mgr edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

*kurs: Terapia behawioralna dzieci z autyzmem

 

15.

 

Nadziejko Natalia

 

*studia licencjackie: Pedagogika opiekuńczo-wychowawcza

*magister pedagogiki ogólnej

*studia podyplomowe: Edukacja elementarna- wychowanie przedszkolne i edukacja wczesnoszkolna

*studia podyplomowe: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną- oligofrenopedagogika

 

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs: Wychowawca kolonijny

 

16.

 

Ambrożewicz Teresa

 

*studia licencjackie: Edukacja wczesnoszkolna: plastyka

*magister Pedagogiki: kształcenie zintegrowane

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs kwalifikacyjny  z pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej

*szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy- Certyfikat PSRM

*kurs wychowawcy placówki wypoczynku dla dzieci i młodzieży

*kurs języka angielskiego

 

17.

 

Szymborska Aneta

 

*studia licencjackie: Fizjoterapia

*magister pedagogiki- pedagogika terapeutyczna z rehabilitacją ruchową

*studia podyplomowe z zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

 

nauczyciel kontraktowy

 

*kurs języka angielskiego metodą Colina Rose B1

*Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej

*Metoda Integracji Sensorycznej (SI)

 

18.

 

Kadłób Dorota

 

*studia licencjackie: Filologia germańska

 

nauczyciel stażysta

 

 

19.

 

Nych Magdalena

 

*studia licencjackie: Pedagogika- edukacja elementarna i język niemiecki

 

nauczyciel stażysta

 

 

20.

 

Fiedurek Agnieszka

 

*magister  edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej

*studia licencjackie: Filologia angielska

 

nauczyciel stażysta

 

 

21.

 

Żelazna Zuzanna

 

*magister wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej

*studia licencjackie : Filologia angielska

 

nauczyciel kontraktowy

*kurs: Wychowawca kolonijny

*szkolenie: Mnemotechniki jako wsparcie w nauce języków obcych

22.

Krzyżanowska- Sztuba Aleksandra

 

*studia licencjackie: Filologia germańska

 

*nauczyciel kontraktowy

*zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym

 

23.

Lubiejewska Aneta

 

 

*mgr –wychowanie muzyczne

*studia podyplomowe -sztuka muzyka z plastyką

*studia podyplomowe – informacja naukowa i bibliotekoznawstwa

nauczyciel dyplomowany

*kurs - podstawy muzykoterapii

24.

Boderek Michał

 

 

*studia licencjackie: wychowanie fizyczne o spec. Nauczycielskiej                z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjnej

nauczyciel stażysta

*instruktor piłki nożnej

*licencja trenera

 

25.

 

Schweda Marcelina

*magister sztuki: kompozycja i teoria muzyki, specjalność- rytmika

nauczyciel kontraktowy

*zaświadczenie o przygotowaniu pedagogicznym

26.

Gaca Sławomir

 

*mgr wychowania fizycznego

nauczyciel kontraktowy 

*dyplom trenera klasy drugiej tenisa


 

 

 

 

 

 

ZAJĘCIA DODATKOWE

JĘZYK ANGIELSKI

mgr J. Kowal

wtorek 

czwartek 

piątek 

RYTMIKA

mgr M. Szweda

środa 

 

RELIGIA

siostra

środa 9:00 - 10:30

 

ZAJĘCIA SPORTOWE

M. Boderek

 poniedziałek 9:00 - 10:30

 czwartek  9:30 -10:30

BASEN

M. Boderek

wtorek 11:00 - 12:00  Grupa 6-latków 

 

ZUMBA

mgr N. Oleksy

poniedziałek 9:00 - 12:35

 

ZAJĘCIA TENISOWE

mgr S. Gaca

czwartek 9:00 - 11:10

Grupa 6-latków int.,  5-latków, 5-latków int.

 

FLAŻOLETY

mgr A. Lubiejewska

poniedziałek 

 

LOGOPEDIA

mgr A. Szwedowicz

mgr M. Nowik

 

GIMNASTYKA KOREKCYJNA

M. Boderek

poniedziałek 10:30 - 11:30

czwartek 8:45 - 10:45

 

PIELĘGNIARKA

E. Olszewska

poniedziałek 9:00 - 13:00

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.