Informacje dodatkowe

PŁATNOŚCI

Opłata za dzienne wyżywienie wynosi 8 zł.

Zasady naliczania opłat za pobyt dziecka w przedszkolu dostępne są w

Regulaminie korzystania z karty rejestracji czasu pobytu dziecka w przedszkolu.

Wpłat należy dokonywać u dyrektora przedszkola lub na konto bankowe do 10-go dnia każdego miesiąca

Invest Bank o/ Szczecinek

36 1680 1277 0000 3000 0896 8654

ZARZADZENIE

Z dniem 20.12.2006r. weszła w życie zmiana do ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych przyznająca dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla dzieci rozpoczynających klasy "0".

Wobec powyższego rodzice dzieci, które rozpoczęły w tym roku szkolnym klasę "0" mogą składać wnioski o przyznanie w/w dodatków w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul: Wiejskiej 4 w pokoju Nr 7 lub 9.

Akademia Piłkarska Reissa Szczecinek Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl