×
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "MIŚ"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/8.1 RPO WZ/2017 z dnia 18 sierpnia 2017 r.

W związku z realizacją projektu pn.: „Przedszkole przyzakładowe najlepszym rozwiązaniem dla dzieci i rodziców” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.
 
Przedmiotem zapytania ofertowego jest prowadzenie zajęć terapeutycznych i rehabilitacyjnych dla dzieci w wieku 3-4 lat, zapewnienie opieki pielęgniarskiej oraz świadczenie usług w zakresie napraw i konserwacji w placówce przedszkola niepublicznego „MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA mieszącej się przy ul. Grudziądzkiej 2 w miejscowości Szczecinek.
W związku z powyższym poszukiwani są Wykonawcy w następujących zakresach:
 
1.      PROWADZENIE INDYWIDUALNYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z MUZYKOTERAPII
2.      PROWADZENIE INDYWIDULANYCH ZAJĘĆ SPECJALISTYCZNYCH Z KYNOTERAPII
3.      PROWADZENIE INDYWIDULANYCH ZAJĘĆ REHABILITACYJNYCH STYMULUJĄCYCH ROZWÓJ PSYCHORUCHOWY  
4.      OPIEKA PIELĘGNIARSKA
5.      USŁUGI NAPRAWCZE I KONSERWACYJNE W PLACÓWCE PRZEDSZKOLA
 
Opis wymagań stawianych Wykonawcom usług wraz z dokumentacją, którą należy przedłożyć zostały zamieszczone poniżej.
 
Oferty należy składać do dnia 25 sierpnia 2017 roku pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek lub przesłać e-mailem na adres e-mail: przedszkolemis.szczecinek@wp.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 - Formularz oferty

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 3 - Oświadczenie o łącznym zaangażowaniu zawodowym Wykonawcy

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.