×
Przedszkole Niepubliczne Integracyjne "MIŚ"

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/8.1 RPO WZ/2017 z dnia 4 sierpnia 2017 r.

W związku z realizacją projektu pn.: "Przedszkole przyzakładowe najlepszym rozwiązaniem dla dzieci i rodziców" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 8.1 Upowszechnienie edukacji przedszkolnej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020, zapraszamy do udziału w postępowaniu ofertowym.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest dostawa, transport i montaż wyposażenia meblowego do placówki przedszkola niepublicznego "MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA mieszczącej się przy ul. Grudziądzkiej 2 w miejscowości Szczecinek.

Pełna specyfikacja przedmiotu zamówienia oraz zasady składania ofert zostały zamieszczone w dokumentacji znajdującej się poniżej.

Oferty należy składać do dnia 14 sierpnia 2017 roku do godz. 10:00 pisemnie, tj. osobiście lub drogą pocztową, na adres: PRZEDSZKOLE NIEPUBLICZNE "MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA, ul. Grudziądzka 2, 78-400 Szczecinek lub przesłać e-mailem na adres e-mail: przedszkolemis.szczecinek@wp.pl

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1 -Specyfikacja przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 2 - Formularz oferty

Załącznik nr 3 - Kalkulacja cenowa

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

ZAWIADOMIENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA NR 1/8.1 RPO WZ/2017 z dnia 16 sierpnia 2017 r.

Zamawiający informuje, iż w terminie składania ofert wyznaczonym w Zapytaniu ofertowym nr 1/8.1 RPO WZ/2017, którego przedmiotem była dostawa, transport i montaż wyposażenia meblowego do placówki przedszkola niepublicznego „MIŚ" BOŻENA KAWCZYŃSKA, MARTA WIÓREK SPÓŁKA CYWILNA, wpłynęła jedna oferta od firmy Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. z siedzibą w Łodzi (93-428) przy ul. Granicznej 46 (NIP: 725-193-34-48).

Ponieważ oferta spełniła wszystkie warunki stawiane przez Zamawiającego, firma Moje Bambino Sp z o.o. Sp. k. została wybrana jako Wykonawca, oferując realizację całości zamówienia za cenę całkowitą brutto 82 004,85 zł.

Wyniki postępowania

 

UŻYWAMY PLIKÓW COOKIES,

Aby ułatwić korzystanie z naszego serwisu. Jeśli nie chcesz aby pliki cookies były zapisywane na Twoim dysku zmień ustawienia swojej przeglądarki.