Rekrutacja na rok 2017/2018

Zgodnie z art.204 ustawy dnia 14 grudnia 2016r.

przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe 

( Dz. U. z 2017r. poz.60) terminy przeprowadzenia

postępowania rekrutacyjnego i postępowania

uzupełniającego, w tym terminy składnia

dokumentów, na rok szkolny 2017/2018  do

publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w

publicznych szkołach podstawowych , publicznych

innych formach wychowania przedszkolnego i klas I

publicznych szkół podstawowych – określa  się na

dzień  1 kwietnia 2017r.

Wniosek do pobrania w zakładce - Rekrutacja

Centrum Edukacji Ekologicznej Szczecinek Poradnia Szczecinek Juchowo Farm Zumba Szczecinek Centrum Hipoterapii i Rehabilitacji ZABAJKA Powiat Szczecinek Samorządowa Agencja Promocji i Kultury Fundacja - Instytut Wspomagania Rozwoju Dziecka
projekt / wykonanie strony www: graffik.com.pl